Հիմք ընդունելով «Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն» հիմնադրամի որդեգրած թափանցիկ գործունեության քաղաքականությունը՝ տեղեկացնում ենք, որ տվյալ բաժնում կարող եք ծանոթանալ Հիմնադրամի բանկային հաշիվներին տեղի ունեցող դրամական միջոցների շարժերին։ Հրապարակվում են գործող հաշվեհամարների քաղվածքները դրամ, դոլար, եվրո արժույթներով, որոնք կտեղադրվեն քառամսյա հաճախականությամբ։