«Բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմավարական պլանավորման կենտրոն»
Հիմնադրամի կառուցվածքը